Craps säännöt ja vinkit peliin

Kirjoittaja Jussi Lehtelä
Julkaistu: 03/08/2023
Lukuaika: 7 minuuttia

Craps on suosittu noppapeli erityisesti Yhdysvalloissa, ja se onkin monille suomalaisille pelaajille tuttu erityisesti elokuvien vauhdikkaista kohtauksista. Näissä noppia heitetään pelipöydän ääressä katsojien eläessä mukana pelin tapahtumissa.

Nykyään pelin pariin pääsee kivijalkakasinoiden lisäksi myös nettikasinoilla. Craps peli koetaan kuitenkin usein sääntöjen osalta melko hankalaksi, mikä estää monia pelaajia kokeilemasta tätä vauhdikasta ja sosiaalista peliä.

Craps on kuitenkin pohjimmiltaan melko yksinkertainen peli, jonka idea perustuu kahden nopan heittämiseen. Tutustu alla tarkemmin craps peliin ja sen sääntöihin, minkä jälkeen olet valmis kokeilemaan peliä käytännössä!

Minkälainen craps oikein on?

Craps on noppapeli, joka perustuu puhtaasti tuuriin. Kivijalkakasinoilla peliä leimaa erityisesti sosiaalisuus, ja se onkin siinä suhteessa erilainen kuin moni muu kasinopeli.

Kun craps peliä pelataan fyysisellä kasinolla, yksi pelipöydän ympärillä olevista pelaajista valitaan heittämään noppia. Kaikki muut pelaajat asettavat panoksensa joko pelaajan puolesta tai pelaajaa vastaan.

Nettikasinon craps game poikkeaa tästä jonkin verran, koska pelaaja ei voi heittää fyysisesti noppia. Netin casino craps versiot perustuvatkin satunnaislukugeneraattoriin, joka heittää noppia pelaajien puolesta.

Täydet craps säännöt

Craps peliin kuuluu paljon erilaisia panostusvaihtoehtoja, minkä takia se saattaa aluksi tuntua monimutkaiselta. Ulkonäkö kuitenkin hämää, ja eri panostukset oppii helposti pienellä harjoittelulla.

Pelin pelaamiseen tarvitaan kaksi noppaa ja craps pöytä. Pelissä heitetään näitä kahta noppaa, mutta sen perimmäinen tarkoitus ei ole kuitenkaan voittaa nopanheitossa jakajaa. Sen sijaan kaikki pöydän ympärillä olevat pelaajat lyövät vetoa nopanheiton lopputuloksesta tavoitteenaan arvata heiton lopputulos.

Siten craps ei rajoitu jakajan ja yhden pelaajan välille, vaan mukana voi olla jopa kymmeniä pelaajia asettamassa panoksia. Kivijalkakasinolla heittovuoro yleensä kiertää, ja pöydän ympärillä olevat muut pelaajat kannustavat innolla heittävää pelaajaa.

Craps pelissä on mahdollista tehdä useita erilaisia panoksia, joiden onnistuminen riippuu nopan heiton lopputuloksesta. Yleensä aloitetaan asettamalla oma panos joko pelaajan heiton onnistumisen puolesta tai sitä vastaan. Tästä peli voi jatkua usealla eri tavalla eteenpäin riippuen siitä, minkälaisia valintoja pelaaja tekee.

Miten Craps voitto tapahtuu?

Winning at craps eli voittaminen pelissä tapahtuu erittäin yksinkertaisesti. Pelaaja on asettanut panoksia sille, miten nopanheiton lopputulos päättyy. Mikäli arvaus menee oikein, pelaaja voittaa.

Koska craps perustuu kahden nopan heittoon, on selvää, että onnettarella on suurin vaikutus pelin lopputulokseen. Netistä löytyy valtavasti vihjeitä siihen, miten noppia kannattaa heittää. Paraskaan taktiikka ei kuitenkaan takaa voittoja pelissä, mikä kannattaa tiedostaa sekä nettikasinolla että kivijalkakasinoilla pelatessa.

Craps pelissä panostaminen

Craps peliä pelataan erityisesti siihen tarkoitukseen varatulla pöydällä. Craps pöytä sisältää erilaisia alueita, joille pelaaja asettaa haluamansa suuruisen panoksen pelimerkkien muodossa. Panokset asetetaan ennen kuin noppia heittävä pelaaja tekee heittonsa.

Single vai Multi roll -panos

Crapsissa on mahdollista tehdä joko single tai multi roll -panostuksia. Näiden erona on se, että single roll panoksen tulos ratkeaa seuraavalla heitolla, kun taas multi roll -panoksen lopputulos vaatii useamman heiton.

Single roll panosten asettaminen on helpompaa, koska pelaajan tarvitsee miettiä vain seuraavaa nopan heiton lopputulosta. Niissä on usein korkeampi voittokerroin, mutta ne ovat myös riskialttiimpia.

Multi roll -panokset tarjoavat puolestaan pelaajalle paremmat onnistumisen todennäköisyydet, mutta ne vaativat useampien eri panosten opettelua.

Eri panokset

Craps pelissä on valtava määrä erilaisia vaihtoehtoja panostukseen, mikä tekeekin pelistä erittäin mielenkiintoisen ja monipuolisen. Tutustutaan seuraavaksi näistä yleisimpiin.

Pass line panos

Pass line eli heittäjän puolesta panostaminen on pelin suosituin tapa lähteä pelaamaan crapsia.

Tällä panoksella tulee voitto heti ensimmäisellä heitolla, mikäli noppien silmäluvuksi tulee 7 tai 11. Jos silmälukujen summaksi tulee 2, 3 tai 12, pelaaja menettää panoksensa.

Mikäli noppien silmäluku on puolestaan 4, 5, 6, 8, 9 tai 10, tulee tästä pelaajalle piste eli pointti. Pisteen merkiksi pelaajalle nostetaan pelipöydälle pelimerkki, jossa lukee teksti ON.

Pisteen jälkeen noppia heitetään, kunnes peli ratkeaa. Pelaaja voittaa, mikäli heittäjä onnistuu uusimaan pisteeseen johtaneen silmälukujen summan. Jos ennen tätä silmäluvuksi tulee 7, pelaaja häviää.

Don't pass line panos

Don't pass line panos on edellisen vastakohta eli pelaaja asettaa panoksensa pelaajaa vastaan

Tässä voittaa silloin, kun pelaaja heittää 2 tai 3. Jos noppien silmäluvuksi tulee 7 tai 11, heittäjää vastaan tehty don't pass line häviää.

Jos heiton lopputulos on 12, on tilanne push eli tasapeli, ja heittoja jatketaan. Mikäli ensimmäisellä heitolla tulee 7, pelaaja voittaa. Jos silmäluku on jotain muuta, pelaaja häviää.

Kaikki muut heittojen lopputulokset johtavat pisteeseen. Jos heittäjä onnistuu saamaan silmäluvun 7 ennen pisteeseen johtanutta silmälukua, panostus onnistuu. Mikäli pisteen uusii ennen seiskaa, häviää panoksen.

Come panos

Come panos eli come line craps pelissä voidaan tehdä vasta silloin, kun pelaaja on saanut pisteen.

Tämän säännöt ovat kuitenkin täysin samat kuin pass line panoksen. Siten pelaaja voittaa silloin, jos heittäjä saa 7 tai 11. Jos silmäluvuksi tulee 2, 3 tai 12, panoksen menettää.

Jos lopputulos on jotain muuta, on tuloksena piste, jonka kanssa edetään kuten pass line panoksessa.

Don't come panos

Don't come panos on nimensä mukaisesti come panoksen vastakohta. Myös tämän panoksen voi asettaa vasta pisteen saamisen jälkeen ja säännöt ovat samat kuin don't pass panoksessa.

Pelaaja voittaa, jos silmäluvuksi tulee 2 tai 3. Jos ennen niitä tulee 7 tai 11, pelaaja menettää panoksensa. Silmäluvulla 12 tilanne on push, ja silmäluvun on oltava seuraavalla heitolla 7 tai panoksen menettää. Jos silmäluku on mikä tahansa muu, pelaaja saa pisteen.

The field panos

Field panoksen voi asettaa mille tahansa heitolle ja se on luonteeltaan single roll panos. Tämä tarkoitti sitä, että tulos ratkeaa yhdellä noppien heitolla.

Tässä panoksessa pelaaja voittaa, jos noppien summa on 2, 3, 4, 9, 10, 11 tai 12. Panos menetetään, jos heiton tulos on 5, 6, 7 tai 8.

Free odds / Laying the odds panos

Myös nämä panostukset voi tehdä vasta sen jälkeen, kun pelaaja on saanut pisteen pass / don't pass tai come / don't come panostuksessa.

Odds panoksessa pelataan sitä, että piste tulee heitoissa ennen silmälukua 7. Lay odds on tämän vastakohta eli veikataan sitä, että silmäluku 7 tulee ennen pisteen silmälukua.

Tässä vaihtoehdossa voittojen maksu riippuu siitä, onko valittu odds vai lay odds panostus, sekä pisteen silmäluvusta. Näissä voi olla lisäksi kasinokohtaisia rajoituksia panosten suuruuden suhteen, koska tässä talon etu on 0 %.

Place ja Buy panos

Place ja buy panoksia tehdään myös vasta siinä vaiheessa, kun pelaaja on saanut pisteen. Näissä asetetaan panos sen puolesta, että tietty silmäluku tulee ennen numeroa seitsemän.

Näiden kahden panostukset erot piilevät kuitenkin voitonmaksussa ja panostuksen onnistumisen todennäköisyydessä. Voitonmaksu vaihtelee myös sen mukaan, mille numerolle oma panos asetetaan.

Horn panos

Horn panokset löytyvät pöydän keskiosasta ja siinä panostetaan neljälle eri silmäluvulle, jotka ovat 2, 3, 11 ja 12. Panos jakautuu tasaisesti näiden kaikkien välille, ja voitonmaksu riippuu siitä, millä näistä voitetaan.

Horn panostuksessa talon etu on muita panostuksia suurempi, minkä takia se ei ole kovin suosittu tapa pelata. Voitot maksetaan kuitenkin isolla kertoimella silloin, jos siinä onnistuu.

Iso 6 tai Iso 8 panos

Iso 6 ja iso 8 panokset ovat helppoja oppia, koska niissä yksinkertaisesti veikataan sitä, että tämä silmäluku tulee ennen numeroa seitsemän.

Näissä on merkittävä talon etu, joten yleensä on parempi asettaa place tai buy panos näiden sijaan.

Hard way panos

Hard way panoksessa veikataan, että tietty nopan parillinen silmäluku tulee siten, että molemmissa nopissa on sama luku. Tämä tarkoittaa sitä, että luku neljä tulee kahdella nopalla siten, että molempien silmäluku on kaksi.

Hard way panostus ja noppien silmäluvut näkyvät craps pöydässä, ja heiton tulos täytyy olla molempien noppien osalta täysin sama, mitä pöydässä näkyy.

Jos panostettu luku tulee jonain toisena yhdistelmänä, pelaaja häviää. Samoin käy, mikäli heitetään seitsemän ennen panostettua yhdistelmää.

Myös tässä voitonmaksu, todennäköisyys ja talon etu vaihtelevat sen mukaan, mikä silmäluku valitaan.

2 tai 12 panos

Craps pelissä on kaikkein vaikeinta saada silmäluku 2 ja 12, koska kahdella nopalla on vain jokunen yhdistelmä, joka johtaa näihin lopputuloksiin. Se tekee näistä panoksista erittäin epätodennäköisiä onnistumisen kannalta. Koska onnistuessaan voitot maksetaan kuitenkin hyvällä kertoimella, ovat nämä vedot houkuttelevia.

Tämä panostus on single roll eli luvun on tultava seuraavalla heitolla. Jos näin ei käy, pelaaja menettää panoksensa.

3 tai 11 panos

Tämä on edellisen kaltainen panos, jossa veikataan seuraavan silmäluvun olevan yhteensä 3 tai 11. Näiden silmälukujen saaminen on kuitenkin edellistä todennäköisempää, minkä takia myös voittokerroin on pienempi.

Myös tämä panos tehdään seuraavan heiton suhteen, joten mikä muu tahansa silmäluku tarkoittaa panoksen menettämistä.

Any 7 panos

Tässä panostetaan sille, että seuraavan heiton silmäluku on seitsemän. Tämä on kaikkein yleisin yhdistelmä kahta noppaa heittäessä, mikä tekeekin any 7 panoksesta houkuttelevan vaihtoehdon.

Any craps panos

Silmälukuja 2, 3 ja 12 kutsutaan crapseiksi, ja tässä panostuksessa veikataan sitä, että seuraavan heiton silmäluku on mikä tahansa näistä.

Craps voitot ja maksut

Craps pelissä voitonmaksu riippuu tehdystä panostuksesta. Tutustu alla tarkemmin eri vaihtoehtojen voittokertoimiin ja mahdollisiin yhdistelmiin.

Craps kertoimet

Eroaako craps verkossa ja kivijalka kasino versio toisistaan?

Craps pelin pelaaminen netissä eroaa kivijalkakasinosta eniten tunnelman puolesta. Peli on kivijalkakasinolla tunnettu nimenomaan sosiaalisuudestaan, ja panoksia asetetaan heittäjän onnistumisen puolesta. Craps etiquette onkin johtanut siihen, että pelaajaa vastaan panostetaan harvemmin.

Verkossa pelaamisen hyviin puoliin kuuluu puolestaan se, että peliä voi harjoitella monissa paikoissa ilmaiseksi. Näin nopeatahtisen pelin säännöt tulevat tutuksi ilman, että pelaamiseen täytyy riskeerata omaa rahaa. Netistä löytyykin lukuisia paikkoja, joissa voi pelata free craps game.

Craps-pelissä noppien heiton lopputulos on aina täysin satunnainen. Netissä noppien heitto perustuu satunnaislukugeneraattoriin, mikä tekee heiton tuloksesta yhtä satunnaisen kuin kivijalkakasinolla.

Yhteenveto

Craps on noppapeli, joka on erityisen suosittu kivijalkakasinoilla. Sitä pelataan craps pöydällä heittämällä noppaa, mutta mukana voi olla runsaasti pelaajia.

Vain yksi heittää kerrallaan noppaa, ja muiden pelaajien tavoitteena on arvata, mikä on seuraavan nopanheiton silmäluku. Myös nettikasinoilla pääsee tämän pelin pariin, jolloin noppia heittää ihmisen sijaan satunnaislukugeneraattori.

Pelaamiseen on monta strategiaa, ja pelaajan onnistumisen todennäköisyyteen vaikuttaa se, mille vaihtoehdoilla hän asettaa panoksensa. Nopan heiton lopputulos on kuitenkin aina täysin satunnainen.

Craps pelin säännöt vaikuttavat aluksi monimutkaisilta, koska vaihtoehtoja panostukseen on paljon. Ilmaisten craps versioiden avulla on kuitenkin mahdollista sisäistää pelin eteneminen, ja siirtyä vasta sitten oikean rahan peleihin.

Takaisin yleiskatsaukseen

Jussi Lehtelä

Senior sisällöntuottaja

40 Artikkelia
238 Arvostelua

Jussi on oikea kasinoalan konkari, joka etsii aina uutta pelattavaa. Hänen pitkä kokemuksensa auttaa luomaan kattavia arvosteluja ja mielenkiintoisia uutisia.

Lue lisää kirjoittajasta

Viimeisimmät oppaat

KasinoHai » Oppaat » Craps säännöt ja vinkit peliin
Viimeksi päivitetty: 3 elokuun, 2023