Vastuullinen pelaaminen

Mimmi Malmström

Vastuullinen pelaaminen auttaa pelaajaa varmistamaan, että pelaaminen pysyy aina hallinnassa ja pelaaja voi välttää peliriippuvuuden. Nettikasinoilla pelaaminen on erittäin hauska tapa viettää aikaa, mutta silloin tällöin joillakin pelaajilla voi olla vaikeus hallita pelaamistaan. Tämä voi tapahtua erityisesti muun elämän stressien vallitessa, jolloin pelaamisesta voi tulla tietynlainen pakotie.

Siten vaikka monet pelaajat tietävät, milloin lopettaa, on hyvä muistaa, että tämä ei ole aina tilanne. Pelaajien hyvinvointi on aivan yhtä tärkeä asia Kasinohaille kuin heidän hauskanpitonsa. Siitä syystä me haluamme auttaa mahdollisimman paljon myös näitä pelaajia. Tämä sivu tulee käsittelemään Vastuullisen Pelaamisen yksityiskohtaisesti, kattaen sekä työkalut että eri organisaatiot, jotta saat apua helposti tarvittaessa.

Mitä vastuullinen pelaaminen on?

Suomessa oikeastaan kaikista tärkein vastuullisen pelaamisen tekijä on Peluuri. Se on vuonna 2004 perustettu palvelu, jonka takana on A-klinikkasäätiö ja Sininauhaliitto ry. Näiden lisäksi tietenkin myös Veikkaus Oy ja Sosiaali- ja terveysministeriö auttavat palvelun toiminnassa. Kyseessä on siis monen tahon yhteistyönä luoma palvelu. Veikkaus Oy on Peluurin suuri rahoittaja, ja Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo yrityksen toimintaa, varmistaen sen olevan aina mahdollisimman ajan tasalla.

Peluurin tarkoituksena on vähentää ja ehkäistä uhkapelaamisesta aiheutuvia haittoja, olivat ne sitten sosiaalisia, taloudellisia tai terveydellisiä. Peluuri pyrkii saavuttamaan päämääränsä levittämällä tietoa liiallisen pelaamisen haitoista ja tarjoamalla apua peliriippuvuudesta kärsiville pelaajille. Voitkin löytää kaikilta luotettavilta sivustoilta aina linkin Peluurin sivustolle ja ohjeet siihen, kuinka palveluun voidaan ottaa yhteyttä. Peluurin sivustolta voidaan löytää muun muassa seuraavat auttavat apuvälineet:

Oikeastaan kaikilla mailla on jokin toimija, joka vastaa vastuullisesta pelaamisesta. Yleensä tämä on maan tarjoama lisenssi, mutta sitä ei tietenkään tällä hetkellä Suomessa ole. Jos tämä asia tulee muuttumaan, Kasinohai tulee päivittämään tietonsa välittömästi.

Miten voin pelata vastuullisesti?

Tulemme kertomaan myöhemmin selkeämmin erilaisista yleisistä Vastuullisen Pelaamisen työkaluista. Näiden lisäksi on myös olemassa tiettyjä keinoja, joita voidaan käyttää heti alusta lähtien pelatessa. Niiden avulla voidaan varmistaa heti alusta lähtien, että pelaaminen on aina mahdollisimman vastuullista ja riski peliongelmasta pienenee.

On tietenkin tärkeää aina pysyä kartalla siitä, kuinka paljon aikaa, rahaa ja muita resursseja on käytetty pelaamiseen. Pelaamiseen ei kuulu ikinä käyttää sen enempää kuin pelaaja voi oikeasti menettää, sillä siihen on aina suuri mahdollisuus. Tämän lisäksi on aina hyvä muistaa seuraavat asiat varmistaaksesi vastuullisen pelaamisen:

Mikä on peliriippuvuus?

Ongelmapelaaminen tarkoittaa pelaamista, johon käytetään liikaa resursseja kuten aikaa tai rahaa. Pelaajan ongelmallinen pelaaminen vaikuttaa heihin, kuten myös heidän läheisiinsä. Ongelmallisella pelaamisella on usein erityisen suuri vaikutus pelaajan elämän kolmeen eri osa-alueeseen.

Vaikutus taloudelliseen tilanteeseen: Peliongelman vaikutus talouteen on kaikista suorin ja selvin. Uhkapelejä pelataan oikealla rahalla, ja kun pelaamisen lopettamisesta tulee haastavaa, tietenkin vaikutus taloudelliseen pelaamiseen voi olla hyvinkin huomattava.

Vaikutus sosiaaliseen elämään: Mikä vain riippuvuus, mukaan lukien peliriippuvuus voi vaikuttaa hyvin paljon pelaajan sosiaaliseen elämään. Pelaamisesta voi tulla hyvinkin eristävä tekijä, jos pelaaja alkaa valitsemaan pelaamisen läheisten kanssa vietetyn ajan sijasta.

Vaikutus mielenterveyteen: Peliongelma ja peliriippuvuus vaikuttaa mielenterveyteen monilla tavoilla. Pelaajan stressitaso yleensä nousee, mikä tekee heistä aggressiivisemman ja voi vaikuttaa myös negatiivisesti unenlaatuun.

Peliriippuvuus on vakavan tason peliongelma. Tämä on DSM 5 tautiluokituksen saanut riippuvuus, ja vaatiikin yleensä ulkopuolista apua ammattilaisilta aivan kuten mikä vain muu riippuvuus. Pelaajilla, joilla on täysin terve suhde pelaamiseen, ei ole ongelma lopettaa pelaamista. Heidän on helppo asettaa itselleen rajoja ja pysyä niissä.

Peliriippuvuustilastot Suomessa

THL jakaa ongelmapelaamisen kolmeen eri kategoriaan: Riskitason pelaamiseen (SOGS 1-2), Ongelmapelaamiseen (SOGS 3-4), ja Todennäköiseen rahapeliriippuvuuteen (SOGS ≥ 5). Viimeisin on tietenkin kaikista vakavin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut viimeksi vuonna 2019 tuloksia ongelmallisen uhkapelaamisen määrästä SuomessaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos - Rahapelien pelaaminen riskitasolla on vähentynyt – peliongelmat ovat yhtä yleisiä kuin ennenkin
https://thl.fi/-/rahapelien-pelaaminen-riskitasolla-on-vahentynyt-peliongelmat-ovat-yhta-yleisia-kuin-ennenkin #
. Sen mukaan Riskitason pelaaminen ja Ongelmapelaaminen on vähentynyt, kun taas Todennäköinen rahapeliriippuvuus on noussut hieman (0,1%). Kaiken kaikkiaan minkään tason ongelmapelaaminen on kuitenkin laskenut.

Rahapelien pelaaminen riskitasolla

Mikä aiheuttaa peliriippuvuuden?

Monille pelaajille uhkapelien pelaaminen on vain tapa pitää hauskaa eikä siitä muodostu missään vaiheessa ongelmallista. Miksi sitten joillekin pelaajille muodostuu pelaamisesta ongelma tai jopa riippuvuus? Asia ei ole tietenkään täysin yksinkertainen, koska harvoin kyseessä on suoraviivainen prosessi ja syyt ongelman muodostumiselle voivat vaihdella ihmisestä toiseen.

Päihdelinkki on listannut monia syitä peliriippuvuuteen, pelityypistä riippuen. Mikä tulee rahapeleihin, tietenkin mahdollisuus voittaa on yksi suurista vaikuttavista tekijöistä. Voiton tavoittelun lisäksi myös pelien nopea tempo saattaa vaikuttaa pelaajien pelitapoihin.

Alta voit löytää tarkemmin tietoa siitä, mitkä asiat voivat vaikuttaa ongelmapelaamisen syntymiseen.

Biologiset tekijät

Yleisesti syyt riippuvuuteen jaetaan kolmeen eri kategoriaan: biologiseen, psykologiseen ja sosiaaliseen. Joillakin ihmisillä voi olla geneettisiä syitä, jotka tekevät heistä erityisen alttiita peliriippuvuuteen. Jos siis pelaajan perheessä tai suvussa on paljon ihmisiä, joilla on vaikeuksia hallinnoida kulutustaan tai pelaamistaan, on mahdollista, että tämä voi olla myös haastavampaa kyseiselle pelaajalle.

Tätä alttiutta on tutkittu hyvin paljon, mutta sen selkeää syytä ei ole löydetty. Tämä ei myöskään päde pelkästään peliriippuvuuteen vaan myös yleiseen alttiuteen riippuvuuksille.

Psykologiset tekijät

Peliriippuvuudelle on monia psykologisia syitä. Pelaajilla, jolle on muodostunut ongelma pelaamisesta, on usein monia vääriä uskomuksia pelaamisesta ja peleistä. Yksi yleisistä vääristä uskomuksista on nimeltään Pelaajan Harhaluulo eli Gambler’s Fallacy. Tämä tarkoittaa sitä, että pelaaja uskoo voittavansa pian, koska hän ei ole voittanut pitkään aikaan.

Sen lisäksi pelaajat voivat uskoa niin sanottuihin ”pettämättömiin strategioihin”, jotka toisivat heille varmasti voittoja. Mikään uhkapeli ei kuitenkaan ole ikinä voitettavissa täysin varmasti, oli käytössä sitten strategia tai ei. Sijaa on aina myös pelaajan onnelle (tai sen puuttumiselle).

Kaiken tämän lisäksi joidenkin pelien nopeus saattaa kannustaa pelaajia pelaamaan asiaa sen enempää miettimättä. Siten pelit vaikuttavat myös pelaajan mieleen kannustaen heitä pelaamaan entistä enemmän.

Sosiaaliset tekijät

Aivan kuten peliriippuvuus voi vaikuttaa pelaajan sosiaaliseen elämään, myös sosiaalinen tilanne voi olla yksi ongelmallisen pelaamisen vaikuttavista tekijöistä. Pitkään jatkunut stressi tai masennus voi toimia kannustimena mille vain riippuvuudelle, mukaan lukien ongelmallisen pelaamisen. Sen lisäksi sekä lailliset että laittomat lääkkeet ja päihteet nostavat riskiä ongelma pelaamisesta.

Samalla yksinäisyys voi johtaa pelaajan käyttämään entistä enemmän aikaa pelaamiseen, ja samasta syystä pelaajan ongelmalliset pelitavat saattavat olla hankalammin huomattavissa. Siten nämä kaksi asiaa kulkevat hyvinkin käsi kädessä, molempien valitettavasti ruokkien toisiaan.

Peliriippuvuuden varoitusmerkit

Ongelmallinen rahapelaaminen voi olla hieman haastava tunnistaa, koska se ei näy ulospäin. Siitä syystä läheisten on hankala huomata merkit ja pelaajan itse on tietenkin haastava huomata omien pelitapojensa ongelmallisuus.

Alle olemme listanneet joitakin Peluurin kertomia merkkejäPeluuri - Mistä tunnistan rahapeliongelman?
https://www.peluuri.fi/hae-apua/mista-tunnistan-peliongelman #
. Voit löytää lisää heidän sivultaan, etsit sitten kuinka huomata oma tai läheisen mahdollinen peliriippuvuus.

Muista, että pelaajalla voi olla yksi tai jopa useampi näistä varoitusmerkeistä, mutta tämä ei ole tietenkään oikea diagnoosi. Diagnoosin suorittaa tietenkin koulutettu ammattilainen, mutta nämä varoitusmerkit voivat auttaa näkemään, milloin on aika pyytää apua.

Miten saada apua Suomessa

Kuten mainittu, suurin vastuullisen pelaamisen palvelu Suomessa on ehdottomasti Peluuri. Tämän palvelun kautta voit löytää oikeastaan kaiken mahdollisen tarvittavan avun saamiseen Suomessa. Peluurin kautta voit myös löytää apua velkojen maksuun tai apulinjoja mielenterveyteen liittyville hätätilanteille. Tulemme kertomaan palvelusta enemmän seuraavassa osiossa.

Peluurin lisäksi voit tietenkin myös ottaa tarvittaessa yhteyttä mielenterveysongelmia auttaviin linjoihin. Kotimaisten palveluiden ja organisaatioiden lisäksi on tietenkin olemassa kansainvälisiä vaihtoehtoja, jotka ovat valmiina auttamaan. Toisaalta, koska Suomen palvelut ovat korkealaatuisia ja tarjoavat monia eri mahdollisuuksia apuun, harvan tarvitsee hakea apua ulkomailta.

Peluuri

Peluuri on Suomen A-Klinikkasäätiön, Sininauhaliitto ry:n, Veikkaus Oy:n sekä Sosiaali- ja Terveysministeriön yhteistyönä luotu palvelu. Sen sivustolta voit löytää linkit avunsaantiin, tietoa eri tasoisesta ongelmapelaamisesta sekä informaatiota Peluurin luomista palveluista.

Peluuri on luotu sekä pelaajille että pelaajien lähimmäisille. Siten kuka vain, joka tarvitsee apua, voi sitä saada helposti itselleen tai läheiselleen.

Peluurin soittopalvelu

Pelirajaton

Pelirajaton on Sosped säätiön luoma palvelu, joka tarjoaa vertaistukea sekä rahapelaajille että läheisille. Palvelun kautta voit hakeutua kurssille, tai hakea vertaistukea chatin tai puhelimen avulla. Lisäksi Pelirajattoman sivulta voidaan lukea kokemustarinoita muilta pelaajilta ja heidän läheisiltään, jotka ovat olleet samassa tilanteessa aiemmin.

Nimettömät Pelurit

Nimettömät pelurit, eli Gamblers Anonymous (GA) on monille tuttu konsepti. Kyseessä on nimetön toveriseura, jossa ongelmapelaajat voivat saada apua toisiltaan vertaistuen kautta. GA käyttää 12. askeleen ohjelmaa, joka on tuttu monista muista Nimettömät -konsepteista. Avun saamiseen ei vaadita mitään muuta kuin halu avun saantiin.

Peliklinikka

Peliklinikka on palvelu, joka on erikoistunut rahapeliongelmiin. Se on luotu yhteistyönä Helsingin kaupungin, Vantaan ja Keravan hyvinvointi alueen, järjestöjen ja valtion toimesta. Peliklinikalta löytyy itsearviointitesti, informaatiota ja yhteystietoja erilaisiin apu lähteisiin kuten Peluuriin. Lisäksi Peliklinikka on luonut Podcastin ongelmapelaajan läheisille.

Vastuullisen pelaamisen työkalut

Jokainen luotettava nettikasino tarjoaa Vastuullisen Pelaamisen työkalut. Näitä käytetään tukemaan vastuullista pelaamista ja pienentämään riskiä ongelma pelaamisesta. Niiden pitää löytyä nopeasti ja niiden käytön kuuluu olla myös mahdollisimman helppoa. Lue alta enemmän yleisistä vastuullisen pelaamisen työkaluista.

Itsearviointitestit

Pelaajille on aina suositeltavaa ottaa itsearviointitesti. Se auttaa pelaajia ymmärtämään, kuinka paljon aikaa ja muita resursseja he ovat oikeastaan käyttäneet pelaamiseen. Yleinen itsearviointitesti on nimeltään PGSI eli Problem Gambling Severity Index. Sen avulla pelaaja voi testata sitä, kuinka vakava heidän mahdollinen peliongelmansa oikein on.

Muista vastata aina mahdollisimman toden mukaisesti. Tuloksia ei nimittäin tallenneta mihinkään, testi auttaa sinua vain näkemään, onko pelaamisesi mahdollisesti ongelmallista.

Itsearviointi testi voidaan löytää hyvin monilta eri sivustoilta, kuten Peliklinikalta.

Todellisuustarkastukset

Todellisuus tarkastukset eli reality check -työkalu on ponnahdusikkuna, joka voidaan asettaa pelin ajaksi. Voit määrätä itse, kuinka usein ponnahdusikkuna hypähtää esiin. Tämän tarkoitus on huomauttaa kuinka kauan olet pelannut. Tämä on erityisen hyvä työkalu, koska nopeatempoisia pelejä pelatessa jää helposti huomaamatta, kuinka paljon aikaa on jo pyörähtänyt. Siten sitä on hyvä käyttää, vaikka et edes epäilisi pelaamisesi olevan ongelmallista.

Pelirajat

Yksi tunnetuimmista vastuullisen pelaamisen työkaluista on Pelirajojen asettaminen. Tähän on oikeastaan hyvin monta eri vaihtoehtoa, jonka väliltä pelaaja voi valita. Tämä tapahtuu usein nettikasinon kautta ja rajoja voidaan asettaa talletus summiin, häviöihin, peliaikaan ja niin edelleen.

Pelirajojen asettaminen on suosittu Vastuullisen Pelaamisen työkalu hyvästä syystä. Se on helppokäyttöinen ja sen avulla voidaan hallita sekä aikaa että rahaa, jota pelaamiseen käytetään.

Itsensä rajoittaminen

Itsensä rajoittaminen on seuraava aste pelirajoista. Tämän työkalun avulla pelaaja voi rajoittaa kokonaan tietyn pelisivuston itseltään. Pelaajan ei tarvitse automaattisesti valita kieltää sivustoa itseltään ajan loppuun asti. Sen sijaan he voivat valita niin sanotun ”cool off” ajan, mikä voi olla esimerkiksi kuusi kuukautta. Siten pelaaja voi valita juuri sellaisen vaihtoehdon, joka tulee sopimaan heille parhaiten.

Estotyökalut

Jotkut pelaajat käyttävät monia eri nettikasinoita pelaamiseen, mikä saattaa tehdä yksittäisten estojen asettamista haastavaa ja aikaa vievää. Onneksi on olemassa ulkoisia työkaluja, joiden avulla voidaan estää monta sivustoa yhtä aikaa.

Yksi kuuluisimmista vaihtoehdoista Suomessa on Gamban, mutta muitakin työkaluja löytyy. Niitä käyttämällä voidaan estää monet pelisivustot yhtä aikaa, jotta pelaajan ei tarvitse vierailla kaikilla nettikasinoilla erikseen. Alta voit nähdä jotkut suositut estotyökalut:

Pelihistoria

Jotkut nettikasinot mahdollistavat myös pelihistorian seuraamisen. Nettikasinon seuratessa pelaamistasi tulet näkemään realistisesti ja aidosti, kuinka paljon aikaa ja rahaa olet käyttänyt pelaamiseen. Eri nettikasinot saattavat näyttää tämän historian hieman eri tavoilla, esimerkiksi MGA kasinot ja Curacao kasinot näyttävät pelihistorian eri lailla.

Toisin sanoen joillakin kasinoilla joillakin kasinoilla voit nähdä jopa koko pelihistorian siitä lähtien kun olet aloittanut pelaamisen sivustolla.

Miten voin auttaa peliriippuvaista?

Vaikka vastuullisen pelaamisen työkalut ovat luotu erityisesti pelaajalle, tämä ei tarkoita sitä, että ongelmapelaajan läheisiä ei oltaisi otettu huomioon. Jos huomaat läheisellä ihmisellä olevan ongelmia pelaamisen kanssa, on suositeltavaa tutustua organisaatioihin kuten Peluuriin. Sieltä voit löytää paljon erilaista apua siihen, miten voit auttaa ongelmapelaajaa mahdollisimman hyvin.

Ensimmäisenä on hyvä ottaa huomioon, että peliongelmaa on vaikea huomata. Tämä johtuu siitä, että se ei näy ulospäin ja pelaaja itse saattaa usein piilotella asiaa. Siitä syystä heti epäilyn noustessa, on hyvä idea käydä perehtymässä siihen, miten voit tunnistaa ongelman. Tämän jälkeen on suositeltavaa alkaa miettimään, miten voit ottaa asian esille. Tätä keskustelua kannattaa suunnitella hieman etukäteen, jotta voit suorittaa sen mahdollisimman rauhallisesti. Se, että saat pelaajan ymmärtämään olevasi huolissasi heistä ja avun hankinnan olevan tarpeellista, on tärkeää.

On hyvä muistaa, että loppujen lopuksi ongelmapelaaja tulee hakemaan apua vasta, kun itse tajuaa sen olevan tarpeellista. Älä siis syytä itseäsi, jos tähän kestää hieman aikaa. Tämän lisäksi on tietenkin tärkeää, että varmistat myös oman henkisen ja taloudellisen hyvinvointisi. Jos sinulla on normaalisti yhteiset varat pelaajan kanssa, voi olla hyvä idea pyrkiä erottelemaan varat. Näin voit pitää oman asemasi turvassa, samalla kun tuet läheistäsi heidän hakiessa apua.

Tässä vielä lyhyesti joistakin vinkeistä läheisille. Voit löytää aiheesta enemmän materiaalia Peluurin tai Pelirajaton sivustolla.

Yhteenveto

Ongelmapelaaminen on hyvin vakava aihe, ja se vaikuttaa sekä pelaajaan, että heidän läheisiinsä. Siitä syystä onkin luotu Vastuullisen Pelaamisen työkalut ja Suomen monet organisaatiot auttamaan pelaajia. Erityisesti Peluuri on erittäin helppokäyttöinen palvelu, joka auttaa pelaajia ja heidän läheisiään monilla eri tavoilla.

Kenenkään ei tarvitse olla ongelmapelaamisen kanssa yksin. Olit sitten pelaaja tai heidän läheisensä, voit löytää monia vaihtoehtoja avunsaantiin.

Viimeiseksi on hyvä muistaa, että pelaaminen on hyvin hauska tapa viettää aikaa, mutta vain silloin, jos vastuullinen pelaaminen on varmistettu. Opettele siis käyttämään kaikkia eri työkaluja, ja tee säännöllisiä itsearviointitestejä varmistaaksesi, että pelaaminen on aina täysin hallinnassa.

Usein kysytyt kysymykset vastuullisesta pelaamisesta

Kuinka tunnistan, jos minulla on pelaamiseen liittyvä ongelma?

Pelaamiseen liittyviä ongelmia voi olla monenlaisia, ja se voi olla hieman haastava tunnistaa, sillä se ei aiheuta ulkoisia merkkejä. Taloudelliset vaikeudet tai sosiaalisten suhteiden kärsiminen ovat selkeitä merkkejä, mutta ne näkyvät yleensä vasta myöhemmin. Voikin olla kaikista paras tehdä itsearviointi testi tasaisin väliajoin, jotta voit huomata ongelmapelaamisen mahdollisimman pian.

Voiko nettikasinolla rajoittaa pelaamistani?

Kyllä, kaikki luotettavat nettikasinot tarjoavat erilaisia työkaluja, joilla voit asettaa rajoituksia omaan pelaamiseesi. Nämä voivat sisältää talletusrajat, tappiorajat, panosrajat ja istunnon rajat. Sen lisäksi on olemassa joitakin ulkoisia työkaluja, joiden avulla voit asettaa rajoja monille kasinoille yhtäaikaa. Näin sinun ei tarvitse käydä kaikilla eri nettikasinoilla erikseen.

Miten kerron läheiselle jos minulla on peliongelma?

Peluuri antaa seuraavat vinkit läheiselle kertomiseen (voit lukea lisää täältä)

  • Kenelle haluan kertoa ja miksi? Esim. koskettaako pelaaminen ja sen seuraukset häntä henkilökohtaisesti, tarvitsetko apua tai kaipaatko kuuntelijaa.
  • Miten ja missä kerron? Varaa keskustelulle rauhallinen aika ja paikka.
  • Mitä kerron? Voit kirjoittaa itsellesi ylös, mitä haluat sanoa.
  • Kerro myös, jos olet jo lähtenyt etsimään itsellesi tukea ja selvittämään pelaamisen seurauksia. Se osoittaa, että olet valmis ottamaan vastuun asiasta.
  • Kerro koko tilanne avoimesti ja rehellisesti. Todellisen tilanteen osittainen kertominen nakertaa luottamusta.
  • Jos sinulla on huoli omasta turvallisuudestasi, kannattaa tilannetta miettiä tarkemmin ja ottaa siihen mukaan ulkopuolinen henkilö. Voit olla yhteydessä meihin, niin voimme miettiä keinoja yhdessä.

Miten itsearviointitestit voivat auttaa tunnistamaan mahdolliset pelaamisen ongelmat?

Itsearviointitestit voivat olla erittäin hyödyllisiä, sillä ne antavat pelaajille mahdollisuuden arvioida omaa pelaamistaan. Testit saattavat sisältää kysymyksiä siitä, kuinka paljon aikaa ja rahaa käytetään pelaamiseen, onko pelaaminen aiheuttanut ongelmia suhteissa tai työssä, tai onko pelaaja yrittänyt lopettaa pelaamisen ilman menestystä.

Testien tulokset voivat antaa viitteitä siitä, onko pelaamisestasi tullut ongelmallista.

Mimmi Malmström
Mimmi Malmström
Kasino arvostelija
16 Artikkelia
366 Arvostelua

Mimmi etsii aina uusia mahdollisuuksia hauskan pitoon. Siksi hän erikoistuukin uusiin kasinoihin. Jos netissä on uusi kasino, Mimmi tietää siitä varmasti!

Lue lisää kirjoittajasta
Kasinohai » Vastuullinen pelaaminen
Viimeksi päivitetty: