Parhaat suomalaiset nettikasinot ja ilmaista pelirahaa
Lauantai, 20 tammikuu 2018
Koti / Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteriselosteen sisältö

Laatimispvm: 15.6.2015

1. Rekisterinpitäjä

Sähköposti: info@kasinohai.com

2. Rekisterin nimi

Kasinohai.com asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat Uusimmatnettikasinot-palvelun (myöhemmin “Palvelu”) jäsentietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen, laskutus ja rekisteröintiä edellyttävien palveluiden tuottaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka käyttäjä antaa täyttäessään rekisteröitymislomakkeen rekisteröitymisen yhteydessä tai myöhemmin käyttäessään palvelua, kuten

  • Käyttäjätunnus

Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia Palvelun turvalliseen käyttöön liittyviä teknisiä tietoja, jotka muodostuvat Palvelun käyttämisen yhteydessä (kuten IP-osoitteita ja lokitietoja).

Palvelussa hyödynnetään myös evästeitä (katso tarkemmin kohta 11).

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti käyttäjältä itseltään. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa sellaisia tietoja, jotka muodostuvat Palvelun käytön tai ylläpidon yhteydessä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei käyttäjä ole sitä kieltänyt. Käyttäjän tietoja voidaan luovuttaa myös rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä voi myös luovuttaa tietoja viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Palvelun toteuttamisessa saatetaan käyttää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevia toimijoita. Rekisterinpitäjä noudattaa tietojensiirrossa tällöin soveltuvia määräyksiä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä kokonaisuudessaan. Rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on henkilökohtainen ylläpito- ja käsittelyoikeus. Järjestelmään kirjautumiset tallentuvat lokitiedostoon. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein.

8. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Palvelun asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

9. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisteröidyllä jäsenellä on oikeus vaatia Palvelun asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjaamispyyntö kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

11. Evästeet

Käyttäjän päätelaitteelle voidaan tallentaa evästeitä ja näitä evästeitä voidaan käyttää evästeiden käyttöä koskevissa tiedoissa (”Evästetiedot”) ilmoitettuihin tarkoituksiin.

Jaa
X

Sign Up here

Signup up for our newsletter
Send
Thank you for subscribing