Tietosuojakäytäntö

Sisällysluettelo

Henkilötietojen käsittely on tärkeä asia ja otamme sen vakavasti täällä Kasinohailla. Takaamme että tiedot käsitellään oikeudenmukaisesti, avoimesti sekä ajankohtaisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Tällä sivulla kerromme, miten käsittelemme tietotojanne käsitellään.

2. Tietovastuu ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjinä meillä on vastuu käsitellä henkilötietojenne yleisten tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.
Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojenne käsittelystä, pyydämme teitä olemaan yhteydessä meihin sähköpostitse: info @ kasinohai.com

Toimistomme sijaitsee Tanskassa, jonka vuoksi myös toimimme Tanskan lainsäädännön mukaisesti. Tämä tietosuojakäytäntö on käännetty Tanskan kielestä. Mikäli tämä versio on ristiriidassa alkuperäisen tanskankielisen version kanssa, on alkuperäinen versio etusijalla. Pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöämme. Näin tapahtuessa, tulevat muutokset voimaan välittömästi tälle sivulle.

3. Henkilötietojen kerääminen ja käyttö

Käsittelemme seuraavia henkilötietojasi:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Käyttäjätunnus
 • Facebook-kuva
 • IP-osoite
 • Lokitiedostot käyttäytymisestäsi sivustolla, mukaan lukien vierailemasi alasivut
 • Aikaleima
 • Osoite
 • Maa
 • Syntymäaika
 • Muut evästetiedot, jotka saattavat sisältää henkilökohtaisia tunnistetietoja.

 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja Oikeusperusteet

 

4.1 Käyttötarkoitus

Mihin henkilötietojasi käytetään:

 • Mikäli olet antanut suostumuksesi, tarjousten markkinointiin, kilpailuhin osallistumiseen sekä uutisten lähetykseen.
 • Pelejä koskevien tukipyyntöjesi käsittelyyn, mikäli olet ollut meihin yhteydessä näitä koskien
 • Verkkosivujen analytiikka sekä sivuston vierailijoiden käyttäytymisen seuraaminen, tarkoituksenaan sivuston toimintojen optimointi sekä mahdollisten verkkohyökkäysten estäminen ja ennaltaehkäisy.

Verkkosivustoa käyttäessäsi, keräämme sinusta yleisiä henkilötietoja. Sinun ei ole mahdollista käyttää sivustoa anonyymisti, ilman henkilötietojesi käsittelyä. Ensimmäisen kerran sivustollamme vieraillessasi aukeaa pop-up ikkuna, jossa sinua pyydetään hyväksymään tietojesi kerääminen. Tiedot jotka jäävät meille käyttöön ovat: käyttäytymisesi sivustolla (esim. millä sivulla vierailet, kauan viivyt siellä ja minä ajankohtana vierailu tapahtuu) sekä IP-osoitteesi. IP-osoitteita tarkkailemalla pystymme määrittämään sivustolla tapahtuvan, tavallisesta poikkeavan liikenteen, joka auttaa meitä mm. verkkohyökkäysten estämisessä. Tämän lisäksi pystymme estämään käyttäjät, jotka IP-osoitteen perustella sijaitsevat uhkapelirajoitusalueilla.

Henkilötietojasi käsitellään ainoastaan edellä mainittujen tavoitteiden täyttämiseen vaadittavan määrän.

4.2 Oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

 • Olet antanut suostumuksen tietojen käsittelyyn, Databeskyttelsesforordningen (Tietosuojaa koskevan asetus) artiklan 6, kohdan 1, alakohta a. mukaisesti.
 • Tietojenkäsittely, hakkerihyökkäysten estämisen lähtökohdasta, menee etujen vertailussa perusoikeuksiesi ja vapauksiesi edelle tietosuojaa koskevien asetusten artiklan 6, kohdan 1, alakohta f. mukaisesti.

 

4.3 Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan ”mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, joka koostuu henkilötietojen käyttämisestä tietyn luonnollisen henkilön henkilökohtaisten olosuhteiden arvioimiseksi, erityisesti luonnollisen henkilön työn, taloudellisen tilanteen, terveyden, henkilökohtaisten mieltymysten, kiinnostusten, luotettavuuden, käyttäytymisen, maantieteellisen sijainnin tai liikkumisen analysointiin ja ennakointiin.”

Määritämme kohderyhmämme automatisoitujen päätösten perusteella, jotka perustuvat käyttäjien profilointiin, maantieteelliseen sijaintiin sekä kiinnostuksiin. Päätökset perustuvat siihen, että olet osoittanut kiinnostustasi rahapelejä kohtaan vierailemalla sivustollamme. Saatat sivustollamme vierailun jälkeen saada rahapeliaiheisia mainoksia myös muilla sivustoilla, kuten esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jotka ovat käytössämme tavoittaaksemme kohdeyleisömme.

Sijaintisi rekisteröidään sivustolla vieraillessasi ja tällä saattaa olla vaikutusta kampanjoidemme luomisprosessiin. Osa kampanjoistamme on kohdistettu tiettyihin maihin, koska keräämämme data on osoittanut näiltä alueilta löytyvän kiinnostusta rahapelejä kohtaan.

5. Mistä saamme henkilötietosi

Tietosi rekisteröidään, kun vierailet sivustollamme, olet meihin yhteydessä Facebookin kautta tai mikäli olet rekisteröitynyt postituslistallemme. Tämän seurauksena sinulle näytetään mainoksia, eli kohdistettua markkinointia.

Kaikki saamamme tiedot ovat kyseisen henkilön itsensä luovuttamia. Facebook luovuttaa meille tietojasi, mikäli olet ollut heidän sivustollaan vuorovaikutuksessa brändimme kanssa.

Facebook ei luovuta meille henkilökohtaisia tietojasi, mikäli et ole aktiivisesti vuorovaikutuksessa brändimme kanssa Facebookissa. Käytämme heidän alustaansa mainosten kohdistamiseen sinulle, ks. edellä kohdassa 3 kuvatut henkilötietotyypit.

6. Yhteistyökumppanit

 

6.1 Tietojen luovuttaminen

Tietojasi luovutetaan yhteistyökumppaneillemme ainoastaan mikäli olet antanut siihen suostumuksesi tai meillä on siihen oikeudellinen velvollisuus. Yhteistyökumppaneihimme kuuluu:

 • Viranomaiset siinä määrin, kun olemme velvoitettu lainsäädännössä.

 

6.2 Tiedonkäsittelijät

Käytämme seuraavia tiedonkäsittelijöitä takaamaan parhaan mahdollisen palvelun:

 • LeadByte Ltd.
 • Google Ltd.
 • Facebook, Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Campaign Monitor Ltd.
 • Ubivox Danmark ApS
 • Microsoft Ltd.
 • Innocraft Ltd.
 • Match2One AB

 

7. Siirto kolmansiin maihin

Henkilötietojasi siirretään myös EU ja ETA -alueiden ulkopuolisille vastaanottajille, jotka ovat listattuna alla.

Yhdysvaltoihin Campaign Monitor Ltd.:lle sekä seuraaville yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield -sopimukseen:

 • Facebook,Ltd.
 • Google Ltd.
 • Sendgrid Ltd.
 • Microsoft Ltd.

Uuteen-Seelantiin, jota EU:n komissio pitää turvallisena EU:n mallisopimuslausekkeita koskevan päätöksen mukaan:

 • Innocraft Ltd.

EU:n kommissio on yleisesti todennut Yhdysvaltojen henkilötietojen turvallisuustason olevan riittämätön verrattuna EU:n standardeihin. Tästä huolimatta, EU:n komission on kuitenkin todennut Yhdysvaltalaiset, yksityisyydensuojaa koskevaan Privacy Shield -sopimukseen kuuluvat yrityksen turvallisiksi.

8. Poistaminen

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan sen ajan, mitä tavoitteisiimme pääseminen vaatii. Tähän poikkeuksena lainsäädäntö, kuten esimerkiksi kirjanpitotietojen tallettamista koskevat 5 vuoden sekä kuluvan vuoden säännöt.

Lokitiedot, mukaan lukien IP-osoitteet, tallennetaan 5 vuodeksi ennen niiden poistamista. Google Analytics -tiedot säilytetään 26 kuukautta ennen kuin ne poistetaan.

9. Sinun oikeutesi

 

9.1 Yhteystiedot, jos haluat käyttää oikeuksiasi

Mikäli haluat harjoittaa alla mainittuja oikeuksiasi, pyydämme sinua olemaan yhteydessä kohdassa 2. mainittuun sähköpostiosoitteeseemme.

 • Oikeus saada tietoa (nähdä henkilötiedot): Sinulla on oikeus saada tietää miten henkilötietojasi käsitellään, mutta näiden tietojen saaminen ei saa rikkoa muiden oikeuksia tai vapauksia.
 • Oikeus korjaukseen: Sinulla on oikeus saada mahdollisesti väärät henkilötitosi korjattua oikein.
 • Oikeus henkilötietojen poistamiseen: Mikäli kyseessä on erityistapaus, sinun on mahdollista saada henkilötietosi poistettua järjestelmästämme ennen yleistä määräaikaa.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Joissain tapauksissa sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa– tallennusta lukuun ottamatta – vain sinun luvallasi, jos laki niin vaatii tai jos se on tarpeen henkilön tai tärkeän yleisen edun suojelemiseksi.
 • Oikeus tietojen välittämiseen (tietojen siirrettävyys): Suostumuksesi antaessa henkilötietojesi käsittely perustuu tähän sopimukseen ja käsittely on automaattista. Sinulla on myös oikeus saada henkilötietosi lähetettynä sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavissa olevassa muodossa. Sinulla on oikeus välittää nämä tiedot toiselle palveluntarjoajalle.
 • Oikeus vastustukseen: Erityistapauksissa sinun on mahdollista vastustaa muutoin lainmukaista henkilötietojesi käsittelyä. Voit myös vastustaa henkilötietojesi käyttöä suoramarkkinointiin.
 • Oikeus peruuttaa suostumus: Jos henkilötietojesi käsittely perustuu sinulta saamaamme suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi kanssamme henkilötietojen käsittelyyn kokonaan tai osittain. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta meidän suorittamaan käsittelyn laillisuuteen, joka on tapahtunut ennen luvan peruuttamista. Jos peruutat suostumuksesi, tulee se voimaan peruuttamishetkestä alkaen.

Voit lukea lisää oikeuksistasi tietosuojaviranomaisen oppaasta, joka löytyy osoitteesta: https://www.datatilsynet.dk/

10. Muutoksenhaku

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, sinulla on oikeus tehdä valitus Tanskan tietosuojaviranomaiselle, heidän yhteystietonsa:

Datatilsynet (tietosuojaviranomainen)
Osoite: Borgergade 28, 5, 1300 Kööpenhamina
Sähköposti: dt @ datatilsynet.dk
Puhelinnumero.: + 45 33 19 32 00
Kotisivu: www.datatilsynet.dk

Päivitetty 15/4/2019

KasinoHai » Tietosuojakäytäntö
Viimeksi päivitetty: marraskuu 22, 2019